Map

Agder

Setesdal som står i en særstilling i dette området. Hеr levde den tradisjonelle folkedraktskikken så lenge at den har hatt en ubrutt overgang til dagens bunad. Dette innebærer at mange har stor kunnskap om bunaden og hvordan den ble brukt tradisjonelt. Stakkene i Setesdal har Rotter helt tilbake til middelalderens selestakk. Samtidig har draktskikken også blitt påvirket utenfra, slik and andre element viser påvirkning fra yngre perioder.

Utenom Setesdalbunad finnes det Åmlibunad (ofte kalt Aust-Agder-bunad), Vest-Agder bunad, Iveland og Sirdal. Bunadene fra både Åmli, Iveland og Vest- Agder kom all i bruk så tidlig på 1900-tallet at de har fått solid fotfeste. Og arbeidet med dise bunaden har stadig gått i retning av å komme nærmere den Historiske folkedraktskikken.

Bla ned

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/www/wp-content/themes/bunad/single-region.php on line 35