Map

Viken

Fylke som omkranser hovedstaden har alltid fått nye moteimpulser raskt presentert, sammenliknet med mye av landet ellers. Trendene fra utlandet og Oslo spredte seg raskt ut til bøndene i nærområdene, og det var gjevt å etterleve motesvingningene hos borgerskapet. Dette har selvfølgelig også satt sitt preg på den gamle draktskikken. Likevel skal en være oppmerksom på regionale særtrekk i slike område med preg av både renessanse, rokokko og empire. Nettopp slik stilblanding er trekk ved folkedraktskikken rundt i landet.

De tradisjonelle draktområdene deler vi inn i Østfold, Romerike, Follo, Asker og Bærum, Hallingdal, Numedal, Sigdal-Eggedal-Krodsherad, Nedre Buskerud og Ringerike

Felles for disse områdene er at de har et visst utgangspunkt i bevarte tekstiler, men at de ellers er nokså fritt komponerte bunader. Enkelte skriftlige kilder forteller om forsinkelser i motebildet jo lenger områdene er fra storbyer. Derfor det er også mulig at noen lokale varianter oppsto i sammensmelting mellom impulser utenfra og seiglivede tradisjoner hos bondene i Viken. Godt eksempel er områdene som Numedal hvor folkedraktskikken gikk ikke ut av bruk før etter 1950,og i Ovre Hallingdal har en mangfoldig draktskikk holdt seg helt opp mot vår tid.

Bla ned

Trendene fra utlandet og Oslo spredte seg raskt ut til bøndene i nærområdene, og det var gjevt å etterleve motesvingningene hos borgerskapet. Dette har selvfølgelig også satt sitt preg på den gamle draktskikken.

Likevel skal en være oppmerksom på regionale særtrekk i slike område med preg av både renessanse, rokokko og empire.

Nettopp slik stilblanding er trekk ved folkedraktskikken rundt i landet.