Damebunader

Her har du mulighet til å velge regionen du tilhører til - for å finne utvalget av mulige bunader og drakter du kan velge mellom. Du kan enten trykke direkte på kartet, menyen til høyre eller bla ned gjennom galleriet og trykke på en region du er fra.

Det er forståelig at man under arbeidet med å gjenskape de gamle folkedraktene til festplagg i vår tid, må velge i det historiske materiale og også foreta tidsmessige fornyelser, det gjelder kanskje spesielt med hensyn til stoffer, sko og strømper.

Imidlertid blir alle vesentlige tradisjoner bevart i mønster, snitt, form, farver og øvrige utstyr. Vi gjenfinner i enkelte bunader ting som kan følges tilbake forhistorisk tid og vikingtiden. Men det er folkedrakten fram til det 1800-tallet som danner grunnlaget for dagens bunader. Det kan trygt sies at hver enkelt bunad er et gedigent stykke kulturhistorie.

Troms og Finnmark Troms og Finnmark Innlandet Innlandet Trøndelag Trøndelag Nordland Nordland Vestland Vestland Viken Viken Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark Agder Agder Møre og Romsdal Møre og Romsdal Rogaland Rogaland Oslo Oslo
Bunadene slik de gjenskapes i våre dager, bygger på folkedrakter som kan følges mange hundre år tilbake i tiden. Av naturlige årsaker oppsto det derfor flere ulike folkedrakter i uveissomme landsdeler enn der hvor folk fra større geografiske områder lettere kom sammen.
Bunaderia Oslo
Folkedraktene var den gang også til hverdagsbruk, mens bunadene i dag med få unntagelser bare benyttes til fest og høytider.